Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Ševčík, Ludvík, 1975-
Birth date: 1975


Citation: Internet www.nkp.cz katalogy > jmenné autority
Právník a pedagog, zaměřuje se na obchodní, rodinné a trestní právo. Nezaměňovat s jeho otcem, taktéž právníkem Ludvíkem Ševčíkem