Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Birkner-Mahler, Frieda, 1891-1985
Dátum narodenia: 1891
Dátum úmrtia alebo zániku: 1985


Dcera známé spisovatelky Hedwigy Courths-Mahlerové. Romány pro ženy.